Chùa Pháp Hoa

no image

TPHCM: Chùa Pháp Hoa – Q.6 tổ chức Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/9 Ất Mùi .

27/11/2015

Nhân ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/9 tại Chùa Pháp Hoa...

trungphuPH2015150

TPHCM: Chùa Pháp Hoa Q.6 tổ chức tết Trung Thu cho các em nhỏ tại địa phương.
27/11/2015

Sau phát biểu khai mạc của Thầy Trụ Trì Thích Minh Quang, các em được...

PH_DLVLBH2015150

TPHCM: Chùa Pháp Hoa tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
27/11/2015

Trên tinh thần Tri ân và báo ân của người con Phật. Ngày 30/7 Ất...

no image

Chùa Pháp Hoa Q.6: Lễ Hoàn Đàn Dược Sư và Vía Quán Thế Âm Bồ Tát.

22/11/2015

Ngày 19/02 Ất Mùi (07/04/2015) Chùa Pháp Hoa trang trọng tổ chức Lễ Hoàn Đàn...