Tp HCM: Tổ Đình Chùa Vạn Thọ Quận 1 tổ chức khai giảng Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai năm 2017.

Ngày 26/2/2017 (mùng 01/2 Đinh Dậu). Đến Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Sơn – CM Ban Hoằng Pháp TƯ, HT. Thích Thanh Hùng – P. Ban thường trực Ban Hướng Dẫn Phật Tử TƯ, TT.Thích Minh Quang – Trưởng Ban Trị Sự PG Q1, đông đảo Chư Tăng và Phật Tử khoá tu đồng tham dự…

VanTho2017 (1)

VanTho2017 (1a)

VanTho2017 (1b)

VanTho2017 (1c)

VanTho2017 (1d)

VanTho2017 (1e)

VanTho2017 (1f)

VanTho2017 (1g)

VanTho2017 (1h)

VanTho2017 (2a)

VanTho2017 (2aa)

VanTho2017 (2b)

VanTho2017 (2c)

VanTho2017 (2d)

VanTho2017 (2e)

VanTho2017 (2f)

VanTho2017 (2g)

VanTho2017 (2h)

VanTho2017 (2l)

VanTho2017 (3a)

VanTho2017 (3b)

VanTho2017 (3c)

VanTho2017 (3d)

VanTho2017 (4)

BBT Website

Comments

comments