Tôn danh Ban Thường trực và 96 thành viên HĐCM khóa VIII

GNO –  Giác Ngộ online xin giới thiệu danh sách chư tôn đức được suy tôn vào HĐCM GHPGVN khóa VIII và tôn danh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ 2017 – 2022 được suy tôn, phân nhiệm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội nghị lần thứ nhất của HĐCM, HĐTS GHPGVN chiều ngày 22-11 vừa qua.

ImageView

ImageView (1) ImageView (2) ImageView (3) ImageView (4) ImageView (5)

Nguồn Báo Giác Ngộ

Comments

comments