Tổ Đình Vạn Thọ Q1:Kính mừng ngày xuất gia cách nay gần 70 năm của nhị vị Hoà Thượng Tôn Sư …

Tổ Đình Vạn Thọ Q1: Nhân lễ vía Đức Phật Xuất Gia mùng 8/2 Đinh Dậu 2017, Chư Tăng Phật Tử cũng kính mừng ngày xuất gia cách nay gần 70 năm của nhị vị Hoà Thượng Tôn Sư Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ và HT Trụ Trì Tổ Đình Phổ Quang Thích Thanh Hùng…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

13

15

16

17

17a

17b

17c

17d

18

19

20

21

23

27

80

BBT Website

 

Comments

comments