Chùa Linh Quang

VanThoXuan2016

Tổ Đình Phổ Quang – Phú Nhuận đến chúc Tết HT Tổ Đình Vạn Thọ Q.1 Xuân Bính Thân 2016
11/02/2016

Chư Tăng phật tử Tổ Đình Vạn Thọ , Chùa Báo Ân Q.1 , Chùa...