Những kỷ lục Việt Nam ở chùa Bái Đính

kyluc_CBaiDinh (2)

Chùa Bái Đính được công nhận kỷ lục trồng nhiều cây bồ đề nhất. Dịp Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam vào ngày 17/5/2008, chùa đã trồng 100 cây bồ đề, chiết từ gốc bồ đề Ấn Độ. Số cây này hện nay đã lên đến hàng ngàn cây mọc xung quanh chùa.

kyluc_CBaiDinh (8)

Bức tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất.

kyluc_CBaiDinh (1)

Bộ tượng A Nan – Ca Diếp bằng đồng lớn nhất: mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích ca Mâu ni.

kyluc_CBaiDinh (3)

Chuông đồng lớn nhất, nặng 30 tấn.

 

kyluc_CBaiDinh (4)

Giếng Ngọc lớn nhất với đường kính 35m.

kyluc_CBaiDinh (5)

Chùa Bái Đính cò hành lang La Hán dài nhất với 500 vị La hán được tạc bằng đá xanh nguyên khối.

kyluc_CBaiDinh (6)
Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất, đặt nơi cổng tam quan chùa Bái Đính, mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m.

 

kyluc_CBaiDinh (7)

Tượng ông Thiện.

kyluc_CBaiDinh (9)

 Pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng cao và nặng nhất, 150 tấn.
kyluc_CBaiDinh (10)

Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất. Pho tượng nặng 80 tấn, cao 9,57m (tính cả bệ).

kyluc_CBaiDinh (11)
Bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn.

Ảnh ViệtKings ( VnExpress)

Comments

comments