Ngày 23/7/2017 , Đoàn Ban Trị Sự Phật Giáo Q.1 tổ chức đi cúng dường các trường hạ.

Ngày 23/07/2017, Đoàn Ban Trị Sự Phật Giáo, một số tự viện Q.1, chùa Linh Quang P.2 Bình Thạnh, Chùa Pháp Hoa P.5  Q6… đi cúng dường các trường hạ: Tổ Đình Vạn Thọ Q1, Tổ Đình Phổ Quang Q phú Nhuận, Chùa Thiên Châu -Tp Tân An, Chùa Tuyển Lâm Q.6. Chùa Vĩnh Tràng, và Chùa Tịnh Nghiêm (Ni) Tp Mỹ Tho -Tiền Giang. A di đà phật!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

BBT Website

Comments

comments