Ngày 14/8 al 2017 các em thiếu nhi địa phương p5, Q6, về Chùa Pháp Hoa vui chơi Trung Thu

Ngày 14/8 al 2017: Các em thiếu nhi địa phương p5, Q6, về Chùa Pháp Hoa vui chơi Trung Thu: Lạy Phật, xem múa lân, múa rồng,  ảo thuật, múa thiếu nhi, và nhận bánh, lồng đèn vui trung thu …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BBT Website

Comments

comments