Liên Hệ

ChuaLinhQuang-15

Chùa Linh Quang

Địa chỉ: 280/93 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3551 5135 / (0) 168 6262 330

Email: chualinhquang2014@gmail.com

Website: www.chualinhquang.com