Lễ Tưởng Niệm lần thứ 12 Cố HT.Thích Phổ Thượng

23/02/2018 | Chùa Linh Quang, Tin Mới

Ngày mùng 5/1 Mậu Tuất – 2018 , Lễ Tưởng niệm lần thứ 12 Cố HT Thích Phổ Thượng – Nguyên Trụ Trì  Chùa Linh Quang , Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

30

31

32

33

34

BBT Website

Comments

comments