Lễ tưởng niệm Cố HT Bửu Tuyền

Ngày 19/7 Đinh Dậu (2017).
– Tại Tổ Đình Vạn Thọ Q1 – Đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 30, Cố Hòa Thượng Thượng BỬU Hạ TUYỀN.

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

7

8

9

10

10a

11

11a

11b

12

12a

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22a

23

24

24a

25

26

27

28

29

30

31

32

33

BBT Website

Comments

comments