Lễ giỗ lần thứ 5 Sư Ông Viện Chủ Chùa Kim Thiền TG, TT. Thích Minh Hiện mùng 07/05 Đinh Dậu.

IMG_3277

IMG_3278

IMG_3279

 IMG_3276

IMG_3279

IMG_3280

IMG_3281

IMG_3282

IMG_3283

IMG_3284

IMG_3285

IMG_3286

IMG_3287

IMG_3288

IMG_3289

IMG_3290

IMG_3291

IMG_3292

IMG_3293

BBT Website

Comments

comments