Lễ cầu siêu bạt độ và cúng dường Trai Tăng tại Chùa Kim Thiền

Lễ cầu siêu bạt độ và cúng dường Trai Tăng hồi hướng công đức cho Hương linh: Ông Nguyễn văn Thưởng, hưởng thọ: 76 tuổi, từ trần ng 15/1 Đinh Dậu 2017. Buổi lễ được diễn ra tại Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, TG, ng mùng 6/2 al 2017.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

60

18

BBT Website

Comments

comments