HT.Thích Thanh Sơn đón nhận Huân Chương “Đại Đoàn Kết Dân Tộc” do Chủ Tịch Nước trao tặng

Quận 1: Ngày 11/11/2017, Tổ chức vinh danh chúc mừng Hoà Thượng Thích Thanh Sơn – Trụ Trì Tổ Đình Vạn Thọ… được Chủ Tịch Nước tặng ‘Huân Chương Đại Đoàn Kết Dân Tộc’ và HT được vào ngôi vị ‘Ban Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Tp HCM, NK 2017 – 2022.

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

BBT Website

Comments

comments