Hội Trung Thu Chùa Linh Quang , P.2, Q.Bình Thạnh

Hội Trung Thu Chùa Linh Quang – Bà Chiểu cho 365 em thiếu nhi về Chùa vui chơi hướng Phật đã thành công viên mãn, lúc 18g30 ng 12/8al -2017.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BBT Website

Comments

comments