Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – Đinh Dậu tại Chùa Linh Quang, P.2, Q.Bình Thạnh

Ngày 15/7 Đinh Dậu (05/9/2017) – Tại Chùa Linh Quang – P2 – Bình Thạnh đã tổ chức Đại Lễ VU LAN – BÁO HIẾU và phát 350 phần quà tự thiện cho những hộ khó khăn tại địa phương.

1

2

2a

3

4

5

5a

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26a

27

28

29

29a

30

31

31a

32

33

33a

34

34a

34b

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

BBT Website

Comments

comments