Chùa Pháp Hoa Q.6 tổ chức Lễ Hoàn Kinh Dược Sư Tết Đinh Dậu

Chùa Pháp Hoa Q.6: Ngày 27/02/2017, nhằm mùng 2/2 âL, tổ chức Lễ Hoàn Kinh Dược Sư Tết Đinh Dậu sau một tháng Giêng trì tụng hồi hướng quốc thới dân an… Có sự tham dự đông đảo của Chư Tăng Phật Tử… Nam Mô A Di Đà Phật.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BBT Website

Comments

comments