Chùa Pháp Hoa P.5, Q.6: Kính mừng đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu, PL 2561, ngày 14/7al -2017.

Chùa Pháp Hoa P.5, Q.6: Kính mừng đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu, PL 2561, ngày 14/7al -2017.

1/Khoá Lễ Tụng Kinh Báo Hiếu Trọng Ân;

2/Lễ Dâng Y Ca Sa (36 vị);

3/Phát quà từ thiện cho dân nghèo (470 phần)…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

BBT Website

Comments

comments