Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, Tiền Giang tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang: Ngày 20/07 AL (17/09/2017), Tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu, PL 2561, chương trình như: Tụng Kinh, Lễ Dâng Y Ca Sa cúng dường Chư Tăng Ni, cài hoa hồng tưởng niệm cha mẹ, và phát 150 phần quà cho dân nghèo… Adidaphat!

1

2

3

4

5

6

7

8

8a

9

10

11

12

14

15

16

17

18

18a

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

BBT Website

Comments

comments