Văn Hóa Phật Giáo

chuaPhatNgoc150

Chùa Ngọc Phật – biểu tượng tối cao của Nhà vua Thái Lan
02/12/2015

Là ngôi chùa lớn nhất tại Bangkok, chùa Ngọc Phật (ảnh) hay còn có tên...