Tịnh độ

c150

Đại hội Đại biểu Phật giáo Tiền Giang thành tựu viên mãn
27/07/2017

Sáng ngày 18/07/2017 (25/06/Đinh Dậu) tại tại Chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ...

tinhdotong150

Bản ý của Tịnh độ tông
02/12/2015

Tịnh Độ tông chủ trương niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và...

HTThichTriTinh150

Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
02/12/2015

Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng...