Phật Học

ngoaicam150

Ngoại cảm & những ngộ nhận, lạm dụng
02/12/2015

GN – LTS. Với quan niệm thông thường, có nhiều chuyện, trong đó có ngoại...

TTLeTrang150

TT.Thích Lệ Trang trò chuyện về hiện tượng ngoại cảm
02/12/2015

GN – TT.Thích Lệ Trang: “Nếu suy nghĩ đúng, thì sẽ hành động đúng”… Thời...

datten150

Đặt tên Phật cho con
02/12/2015

HỎI: Tôi là Phật tử thường tụng kinh Pháp hoa. Trong quá trình đọc tụng,...

trungga150

Ăn Chay Trường và Vấn Đề Ăn Trứng Gà
02/12/2015

Gia đình tôi ăn chay trường, vừa rồi tôi tìm hiểu vài cuốn sách dạy...

daotrangduocsu150

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
02/12/2015

GN – Đệ tử Phật đốt sáng ngọn đèn tâm, thấy việc đáng làm để...

Phat150

Niệm Phật không phải là kêu Phật
02/12/2015

GN – Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm...

daoduc150

Sự cần thiết của đạo đức trong đời sống
02/12/2015

GN – Đọc các thông tin trên báo chí, đặc biệt là các trang tin...

bachtuyet150

NSND Bạch Tuyết: “Học Phật để làm người tử tế”
02/12/2015

GN – Không chỉ là một nghệ sĩ nổi danh của sân khấu cải lương,...

hanhphuc150

Hạnh phúc từ những điều bình dị
02/12/2015

GN – Bàn về hạnh phúc ở trong đời thường từ những điều bình dị...

phathoc150

Bảy hạng vợ ở đời
02/12/2015

GN – Trong kinh Tăng chi bộ III, chương Bảy pháp, Đức Phật dạy trên...