Giáo lý cơ bản

theravada-monks150

Thiện tri thức là bậc Phạm hạnh trọn vẹn
04/03/2017

GN – Xuất gia tu học với bản nguyện thượng cầu hạ hóa, làm thầy...

phuocbao150

Phước báo của sự tùy hỷ
02/12/2015

Người tu học Phật ai cũng biết bố thí hay hoạt động từ thiện là...

niemphat150

Niệm Phật – Pháp môn viên mãn
02/12/2015

Niệm Phật là pháp môn tương nhiếp hết thảy pháp môn, gom thâu cả Phật...

tinhdo150

Nói về “Phương pháp tu Tịnh Độ và Thiền.”
02/12/2015

Trong nhà Phật không có pháp nào chống đối với pháp nào, chỉ phương pháp...

tinhdotong150

Tịnh độ tông
02/12/2015

Tịnh độ tông hay Tịnh thổ tông (zh. jìngtǔ-zōng 淨土宗, ja. jōdo-shū), có khi được...

tinhdo2150

Pháp môn Tịnh độ
02/12/2015

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là...

niemphat2150

Niệm Phật có nghĩa là…
02/12/2015

…Có nghĩa là buông và bỏ. Buông và bỏ cái tôi và cái của tôi....

phatadida82150

Năm phương tiện pháp môn niệm Phật
02/12/2015

Thứ nhất Định tâm thiền; Thứ hai Chế tâm thiền; Thứ ba Thể chân thiền;...

donrac150

Dọn rác trong tâm
02/12/2015

Nhân đầu mùa hạ, chư Tăng cấm túc an cư, nên chúng ta bàn đề...

tuvan150

Được phước hay tổn phước?
02/12/2015

Đối với các cháu khá hiếu động, khi đến chùa nếu có gây ra chút...