Tiểu sử Phật – Tổ Sư – Chư HT

THV150

Tiểu sử Tổ Huệ Viễn
30/11/2015

Ngài là một Cao tăng Trung Quốc đời nhà Tấn (zh. 晋). Sư họ Cổ...

13vitosu150

Tiểu sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
30/11/2015

1- Huệ Viễn Đại sư: Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây....

HTThienTuong150

Tiểu sử: HT Thích Thiện Tường
30/11/2015

Tiểu Sử HT. THÍCH THIỆN TƯỜNG (1917-1984) ——***—– A. THUỞ THƠ ẤU: Hòa Thượng thế...