Phật giáo trong nước

hoppgq1-150

Phật giáo TP.HCM họp bàn các vấn đề Tăng sự
14/12/2016

GNO – Sáng nay, 12-12 (nhằm ngày 14-11-Bính Thân), chư tôn đức Ban Thường trực...