Lớp giáo lý

vg-8_1502

Tổng kết đạo tràng Bát quan trai, lớp giáo lý
10/01/2017

GNO – Sáng 8-1, tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức lễ tổng...