Chùa Kim Thiền

tongketkhoatuKT150

Chùa Kim Thiền tổ chức tổng kết khóa tu 2013.
21/11/2015

Chùa Kim Thiền – Cù Lao Tân Thới, Tiền Giang: Ngày 23/11 Quý Tỵ (nhằm...

LTT_KT150

Lễ Tiểu Tường cố TT.Thích Minh Hiện – Trụ Trì Chùa Kim Thiền
20/11/2015

Tiền Giang: Mùng 6,7/5 Quý Tỵ (13,14/6/2013) tại Chùa Kim Thiền, Cù Lao Tân Thới,...