Month: August 2017

l150

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan – mùa Báo Hiếu
27/08/2017

Rằm tháng Bảy, tết Trung nguyên, lễ Vu Lan còn được hiểu là lễ báo hiếu,...

h150

Buông bỏ là con đường giải thoát
27/08/2017

Trong cuộc sống có những thứ cần giữ thì nên giữ, còn những thứ cần...

g150

Xác định rõ chí nguyện trên con đường tu
27/08/2017

Nhân dịp khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 3 của Hệ phái Khất...

f-150

Khai mạc khóa bồi dưỡng đạo hạnh cho Tăng Ni trẻ
27/08/2017

Sáng ngày, 23-8, hơn 180 Tăng Ni trẻ đã trở về Pháp viện Minh Đăng...

e-150

TP.HCM: Bế mạc khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự
27/08/2017

Sáng ngày, 20-8 (nhằm ngày 29-6 nhuần-Đinh Dậu), chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật...

no image

Write down MY ESSAY

24/08/2017

Write down MY ESSAY Will you be an individual that is discovering it just a...

no image

Essays Writing Services – Producing Any Task A lot easier

23/08/2017

Do you regularly locate yourself inside the position of functioning on assignments with complicated tasks?...

no image

Дипломы. Диплом Младшего Специалиста (Техникума, Училища). 1999-2017.

22/08/2017

Центральный документ, подтверждающий справедливо работать по квалификации – диплом об окончании крайнего или срединного специализированного...

no image

Posting Up Outcomes for Dissertation with out Stress and anxiety

21/08/2017

Posting Up Outcomes for Dissertation with out Stress and anxiety Your good results dissertation section...

d-150

Khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự – TP.HCM: Thảo luận về nhân sự BTS Phật giáo TP khóa IX
20/08/2017

Ngày 18-8, ngày thứ tám của khóa tu, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội...